Probíhající akce

IČO

65580605

Číslo účtu

131-2072690257/0100

Starosta SDH

Vladimír Wirth

Náměstci starosty SDH

Vladimír Wirth
Josef Bouřil

Velitel SDH

Jiří Touš

Jednatel SDH

Zdeněk Bílý

Pokladník

Petr Boroň

Refrent MTZ, technik SDH

Jan Boroň

Velitel družstva JSDH

Ladislav Rubáš

Organizační referent SDH

Jiří Touš

Revizorka SDH

Milada Toušová